Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

May 15 2017

7402 bfde 500
8859 535b 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viabzium bzium

May 09 2017

Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera

May 06 2017

chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach

chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz

i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę

do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki

— Kaja Kowalewska / Istnieją pustki

May 05 2017

the-homie-sexual:

plot twist: you let someone in and they don’t fuck you over

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning

May 04 2017

Reposted fromtwice twice viavaka vaka
5843 6cd7
Reposted from0 0
Reposted fromzielono zielono viaciarka ciarka

April 23 2017

6467 16a2
Reposted fromswojszlak swojszlak viacomiendolirica comiendolirica
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj viaszydera szydera
1138 f159

April 21 2017

sen jest konieczny z tej prostej przyczyny, że nie jest odpoczynkiem, lecz narkozą po jawie bez znieczulenia.
— m. gretkowska / kabaret metafizyczny
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers

April 20 2017

April 16 2017

[...] Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. 
— Stanisław Ignacy Witkiewicz

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl