Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

Przyśnił mi się wczoraj chłopak jak kot
Mruczał i chodził miękko na nogach
I pchał się pod ręce sam, żeby potem znienacka wbić pazury
Przyśnił mi się chłopak jak dzikie zwierzę
Głodne, ale wiecznie czujne
Które po zapachu poznaje czy może bliżej podejść
Które nie zje przy kimś kogo się boi
Wiecznie obserwuje, 
nasłuchuje szelestów i kichnięć, 
trzaśnięcia gałęzi
Przyśnił mi się chłopak któremu pod sercem tkwi
Dwustronie zaostrzony ołówek
Chciałby go drugim końcem w splot słoneczny komuś wbić
Ale musiałby podejść bliżej
Więc póki co rana mu się wokół zabliźnia
I kiedy tylko przestaje boleć on szarpie ołówkiem
Aż przypomni sobie że jest
Codziennie rano plecie cienki czerwony sznureczek
Od pępka do pępka, sprawdza jaki będzie długi
Jak daleko uda mu się odejść
Jedną ręką plecie, a w drugiej zaciska kurczowo nożyczki
Więc stoję przed nim i ciągnę za sznurek, delikatnie
Dłońmi i udami próbuję mu zagrzać wszystko co ma w środku zimne
Omijając kolce, sprawdzając czy nie wysuwa kłów
Biorę wdech i chucham mu do ust, 
żeby ta żarząca się kulka co ją nosi na języku nie ostygła
Żeby go od środka nie rozniosło to potworne chcenie
Dreptanie, bujanie na piętach, strzelanie na palcach
Gryzę go w obojczyk i okruszki spod brody wyjadam
Karmię tym co mam, chociaż nie ma tego wiele
Żeby najedzony mógł się zwinąć
I spokojny zasnąć.
— Rudka Zydel (www.facebook.com/rudkazydel)

March 17 2017

Play fullscreen

strangedaysindeed9:

The studio version of ‘Mystery Girl’ by Alexandra Savior is here. Written by Alexandra Savior/Alex Turner. Produced by Alex Turner & James Ford.

Reposted fromknifeinheart knifeinheart
Play fullscreen

fonniecrancis:

Alexandra Savior - Vanishing Point

Reposted fromknifeinheart knifeinheart

March 13 2017

1006 dc07 500
this is the truest post on this website!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaflubb flubb
4487 0191 500
"Ości" 1
0584 457d
Reposted fromcorvax corvax viazyrafa zyrafa

March 09 2017

 Chcę Cię zaczarować. Kochać się z Tobą tak, jakbym miał Cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać Ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę Cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś nas zlutował w jeden stop.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"

February 21 2017

JEŚLI BÓG ISTNIEJE, TO KTOŚ MNIE POCAŁUJE TERAZ, ZARAZ

Mówi Julia do Romea:
"To, co zowiem różą,
Pod inną nazwą równieby pachniało"
Julia mówi, bo sama chce być różą
aksamitną, pachnącą i słodką

A ja to pierdolę
Ja chcę być jak mleczyk
Ostatni w sezonie
Żółty, mizerny
z brzydkimi liśćmi

Chcę być takim chwastem
że choćbyś z korzeniami wyrwał
to gdzieś franca i tak wyrośnie

Nie jestem nimfą, łanią, 
rusałką kurwa na tafli jeziora
Jestem łosiem w sitowiu
o świcie i we mgle
Gracji w tym nie ma żadnej
 
ale na bank nic piękniejszego w życiu nie widziałeś
 

Żadnym łabędziem, słowikiem, 
turkaweczką co grucha
Pingwinem jestem, jaskółką, co żarła po 18stej
Wroną i pustułką,  bo wszystko co we mnie piękne jest straszne jednocześnie

Nie jestem bryzą delikatną, rosą, 
promieniem słońca o brzasku
jestem burzą, wilgocią co rozszerza Ci nozdrza
gromem, co sprawia, że włosy stają Ci na karku

Kiedy ja się rozbieram, to ma być cisza 
i tylko stukot Twojej żuchwy o parkiet.

Kiedy ja się rozbieram,
mają Ci łzy lecieć jak grochy ze szczęścia, 
przez chwilę tylko, bo jak zaczniesz smarkać to nici z całowania

Kiedy ja się rozbieram, masz zwątpić w swój ateizm, 
w miejsce i w czas 
i w to, że kiedykolwiek przedtem naprawdę widziałeś kobietę.
 

Kiedy ja się rozbieram - masz wyć. 

- Rudka Zydel (www.facebook.com/rudkazydel)
 
Tags: rudkazydel

February 15 2017

July 10 2015

July 07 2015

9820 708a
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viaavooid avooid

July 06 2015

Reposted fromborderx borderx viabzium bzium

July 01 2015

23 Emotions people feel, but can’t explain

from iheartintelligence.com (via lovedbythesavior):

 1. Sonder: The realization that each passerby has a life as vivid and complex as your own.
 2. Opia: The ambiguous intensity of Looking someone in the eye, which can feel simultaneously invasive and vulnerable.
 3. Monachopsis: The subtle but persistent feeling of being out of place.
 4. Énouement: The bittersweetness of having arrived in the future, seeing how things turn out, but not being able to tell your past self.
 5. Vellichor: The strange wistfulness of used bookshops.
 6. Rubatosis: The unsettling awareness of your own heartbeat.
 7. Kenopsia: The eerie, forlorn atmosphere of a place that is usually bustling with people but is now abandoned and quiet.
 8. Mauerbauertraurigkeit: The inexplicable urge to push people away, even close friends who you really like.
 9. Jouska: A hypothetical conversation that you compulsively play out in your head.
 10. Chrysalism: The amniotic tranquility of being indoors during a thunderstorm.
 11. Vemödalen: The frustration of photographic something amazing when thousands of identical photos already exist.
 12. Anecdoche: A conversation in which everyone is talking, but nobody is listening
 13. Ellipsism: A sadness that you’ll never be able to know how history will turn out.
 14. Kuebiko: A state of exhaustion inspired by acts of senseless violence.
 15. Lachesism: The desire to be struck by disaster – to survive a plane crash, or to lose everything in a fire.
 16. Exulansis: The tendency to give up trying to talk about an experience because people are unable to relate to it.
 17. Adronitis: Frustration with how long it takes to get to know someone.
 18. Rückkehrunruhe: The feeling of returning home after an immersive trip only to find it fading rapidly from your awareness.
 19. Nodus Tollens: The realization that the plot of your life doesn’t make sense to you anymore.
 20. Onism: The frustration of being stuck in just one body, that inhabits only one place at a time.
 21. Liberosis: The desire to care less about things.
 22. Altschmerz: Weariness with the same old issues that you’ve always had – the same boring flaws and anxieties that you’ve been gnawing on for years.
 23. Occhiolism: The awareness of the smallness of your perspective.
Reposted frommr-absentia mr-absentia vialunoliel lunoliel

June 30 2015

2141 5d3a 500
2139 ec2b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl