Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

1138 f159

April 21 2017

sen jest konieczny z tej prostej przyczyny, że nie jest odpoczynkiem, lecz narkozą po jawie bez znieczulenia.
— m. gretkowska / kabaret metafizyczny
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers

April 20 2017

April 16 2017

[...] Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. 
— Stanisław Ignacy Witkiewicz

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
0301 1544
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaoll oll

April 15 2017

- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaunmadebeds unmadebeds
7298 d5cd
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viamayamar mayamar

April 14 2017

6988 ad3b 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise

April 11 2017

8729 2926
Reposted fromsunlight sunlight viasarenkabeznozek sarenkabeznozek

April 10 2017

Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy

April 09 2017

W ostatecznym rozrachunku jestem osobą, która potrafi wyrządzić zło. Nigdy świadomie nie próbowałem nikogo skrzywdzić, lecz mimo dobrych intencji, w potrzebie potrafiłem być do cna egocentryczny, wręcz okrutny. Byłem kimś, kto potrafi, uciekając się do wiarygodnej wymówki, zadać osobie, na której mu zależało, ranę nie do zagojenia.
— Haruki Murakami
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna vianoicoztego noicoztego

April 06 2017

5986 c40c 500

manipulated:  Egon Schiele - Les amants 1909

1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasoundaddicted soundaddicted
Reposted fromcarfreitag carfreitag
6884 5365 500
Lost in Translation, 2003
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaPolinda Polinda
1749 b54a
Reposted fromfriends friends viasofias sofias
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl